KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

Sáng ngày 12/03/2024, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập vui mừng và vinh dự được đón tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ do Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Giang Long – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Cụ thể thực […]

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-TTYT ngày 02 tháng 6 năm 2021 về Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập báo cáo kết quả cụ thể như sau:           I- KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 1. Tóm tắt kết quả tự kiểm tra, […]

02106589589