Giới thiệu về Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Cổng thông tin điện tử Pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống QPPL của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên môi trường mạng.

Địa chỉ truy cập: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx, liên kết, tích hợp Bộ pháp điển điện tử và các thông tin khác nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thông tin, giới thiệu về Bộ pháp điển, công tác xây dựng Bộ pháp điển….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02106589589