TTYT huyện Yên Lập được đầu tư xây mới, cải tạo Trạm Y tế cùng nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại từ chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới Y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn ADB

Ngày 24/5/2023, TTYT huyện Yên Lập phối hợp với Ban quản lý Trung ương Chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” tổ chức Khảo sát “Triển khai kế hoạch sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Tham dự […]

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM Y TẾ

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Yên Lập là cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất TTYT Yên Lập và Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Yên Lập (theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban […]

02106589589