KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

A. Tổ chức nhân sự Tổng số: 06 cán bộ Đại học: 03 Cao đẳng: 02 Trung cấp: 01 Số điện thoại: 0329880005 Email: Hathibichphuong21021982@gmail.com Số điện thoại: 0981195368 Email: mailan180190@gmail.com B. Chức năng, nhiệm vụ – Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng (ban) […]

02106589589