CƠ CẤU NHÂN LỰC KHOA NỘI NHI – TTYT HUYỆN YÊN LẬP

    1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ         Tổng số: 28 cán bộ         BS CKI: 02         BSĐK: 08         Đại học: 05         Cao đẳng: 12         Trung cấp: 01 Trưởng khoa: Bs CKI Hoàng Mạnh Nhất         Số điện thoại: 0359929929         Email: hoangnhatpt87@gmail.com   Phó Trưởng khoa: Bs CKI Đinh Thị […]

02106589589