HY HỮU SẢN PHỤ MANG SONG THAI, MỘT THAI NGOÀI TỬ CUNG, MỘT THAI TRONG TỬ CUNG ĐƯỢC TTYT HUYỆN YÊN LẬP PHẪU THUẬT LOẠI BỎ KHỐI CHỬA THÀNH CÔNG

Thai phụ Đ.T.T.H 29 tuổi mang thai lần 2, địa chỉ tại xã Lương Sơn – Yên Lập. Chị H, nhập viện ngày 8/1/2024 được chuyển từ PKĐK khu vực Lương Sơn về Trung tâm Y tế huyện Yên Lập trong tình trạng sốc mất máu. Khi đó thai phụ có dấu hiệu mệt mỏi […]

KHOA PHỤ SẢN

A. Tổ chức nhân sự Tổng số: 22 cán bộ BSCKI: 01 BSĐK: 06 Đại học: 05 Cao đẳng: 10 Số điện thoại: 0387873216 Email: tranvanthom100472@gmail.com Số điện thoại: 0378652091 Email: sydinh1970@gmail.com Số điện thoại: 0978643204 Email: khoaphusanttyt2016@gmail.com B. Chức năng, nhiệm vụ – Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công […]

02106589589