CƠ CẤU NHÂN LỰC KHOA TRUYỀN NHIỄM, KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH, HIV/AIDS – TTYT HUYỆN YÊN LẬP

        1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ         Tổng số: 08 cán bộ         BSCKI: 01         BSĐK: 02         Đại học: 02         Cao đẳng: 03 Trưởng khoa: Bs CKI Vũ Trung Dũng         Số điện thoại: 0988513301         Email: vudungvuquan@gmail.com   Phó Trưởng khoa: Bs đa khoa Đỗ Đức Hoàn         […]

02106589589