Trang nghiêm tổ chức Lễ Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần tháng 01/2023

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, trong đó có hoạt động tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần tháng. Sáng ngày 09/01/2023, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập  tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ […]

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh sách, số lượng thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức xã hội hóa năm 2022

Căn cứ vào Quyết Định sô 337/QQĐ-TTYT của Trung tâm Y tế Huyện Yên Lập ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc Phê duyệt danh sách, số lượng thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức xã hội hóa năm 2022. QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Danh sách, số lượng thí […]

02106589589