Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Y tế huyện Yên Lập

Trung tâm Y tế huyện Yên Lập địa chỉ tại Khu Trung Ngãi 5, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, là Trung tâm kết nối các khu dân cư đông đúc của huyện Yên Lập và các khu vực lân cận.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Trung tâm Y tế đã xác định mục tiêu hết lòng vì sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua Trung tâm Y tế đã đạt được rất nhiều thành tích trong công tác dự phòng cũng như công tác khám, chữa bệnh. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

 1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • Tháng 09 năm 1991 Bệnh viện đa khoa Yên Lập và phòng Y tế sáp nhập thành Trung tâm Y tế Huyện Yên Lập.
 • Tháng 01 năm 2006 Trung tâm Y tế Huyện Yên Lập tách ra thành:
 1.  Bệnh viện đa khoa Yên Lập.
 2. Trung tâm Y tế Dự Phòng.
 3. Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập (Trực tiếp quản lý 17 Trạm Y tế xã, thị trấn)  .
 • Tháng 7 năm 2008 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập Quyết định chuyển quyền quản lý 17 Trạm Y tế xã, thị trấn về Trung tâm Y tế dự phòng.
 • Ngày 01 tháng 10 năm 2016 Bệnh viện đa khoa Yên Lập và Trung tâm Y tế dự phòng sáp nhập thành Trung tâm Y tế Huyện Yên Lập theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, thực hiện 02 chức năng là khám, chữa bệnh và y tế dự phòng cho nhân dân trên địa bàn huyện Yên Lập.
 1. Đặc điểm tình hình
 • Tên gọi hiện tại: Trung tâm Y tế huyện Yên Lập
 • Xếp lại bệnh viện: Bệnh viện hạng III
 • Trực thuộc: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
 • Tổng diện tích cơ sở: 15.000 m2
 • Khẩu hiệu: Tạo uy tín – Giữ niềm tin
 • logo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02106589589