THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC PHỤC VỤ GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2022

Trung tâm Y tế huyện Yên Lập thông báo xét tuyển viên chức phục vụ giường bệnh xã hội hoá năm 2022,với những nội dung sau:
I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
-Người đăng ký xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa phải có đủ phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị đăng ký dự tuyển:
-Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
-Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
-Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Trung tâm phát hành);
-Có lý lịch rõ ràng;
-Có văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
-Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
-Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm
II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: XÉT TUYỂN
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
* Vòng 1
Thời gian vòng 1: 01 ngày (ngày 20/10/2022, thứ năm)
Nội dung: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.
* Vòng 2
Thời gian vòng 2: 01 ngày (ngày 29/10/2022, thứ bảy)
Nội dung: Kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn. Bao gồm:
a. Kiến thức chung:
-Luật Viên chức;
-Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân;
-Luật Khám, chữa bệnh;
-Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
-Luật Bảo hiểm y tế;
-Quy chế tổ chức bệnh viện (thuộc Quy chế bệnh viện) được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT;
-Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;
-Tiêu chuẩn đạo đức của người làm cán bộ y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
-Một số văn bản, kiến thức hiểu biết chung về ngành y tế.
b. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho từng chuyên ngành.
*Lưu ý:Hội đồng xét tuyển không phát hành tài liệu ôn thi, thí sinh tự tìm tài liệu ôn thi.
2. Xác định người trúng tuyển
a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa phải có đủ các điều kiện sau đây:
-Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
-Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức
-Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
-Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
-Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
d. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
e. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
III. HỒ SƠ VÀ PHÍ XÉT TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển
-Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
Lưu ý: Viên chức khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mang theo bản gốc để đối chiếu gồm:
-Văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (bản gốc để đối chiếu).
-Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản gốc để đối chiếu);
-02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
-Số lượng hồ sơ: 01 Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức/01 thí sinh dự tuyển/01 vị trí tuyển dụng.
*Lưu ý: Trung tâm chỉ tiếp nhận hồ sơ khi có đầy đủ thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển viên chức. 2. Phí xét tuyển Mỗi thí sinh nộp 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức).Thí sinh nộp lệ phí dự xét tuyển ngay sau khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển.
*Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển hoặc bỏ không tham gia dự tuyển sẽ không được nhận lại phiếu đăng ký dự tuyển và phí dự tuyển đã nộp.
3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ
-Thí sinh mua Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Trung tâm phát hành) tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lập từ ngày 16/09/2022 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần;
-Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển từ ngày 16/09/2022 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 17/10/2022. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Phiếu đăng ký dự tuyển nộp sau 17 giờ 00 phút ngày 17/10/2022 sẽ không được tiếp nhận.
Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1.Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số: 34 chỉ tiêu,trong đó:
STT Vị trí việc làm Số lượng
A Vị trí việc làm gắn với chuyên môn nghiệp vụ 30
1 Bác sỹ đa khoa 10
2 Bác sỹ Y học cổ truyền 03
3 Đại học điều dưỡng 02
4 Cao đẳng điều dưỡng 09
5 Cao đẳng dược 02
6 Cao đẳng kỹ thuật phục hồi chức năng 02
7 Đại học kỹ thuật xét nghiệm y học 01
8 Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học 01
B Vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ 04
1 Đại học Marketing 01
2 Đại học Kế toán 02
3 Đại học Luật 01
Tổng số nhân lực cần tuyển dụng: 34
2. Địa điểm:
Trung tâm Y tế huyện Yên Lập – Trung ngãi – Thị trấn Yên Lập – huyện Yên Lập – tỉnh Phú Thọ
3. Liên hệ, giải đáp thắc mắc:
02106.589.589
Đính kèm file đầy đủ Thông báo tuyển dụng: TB số 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02106589589